Svar: Framtidens biobanker SOU 2018:4

Missiv

Remiss

Vi avger inget eget yttrande men ställer oss bakom PIO:s!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2018

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver Funktionsrätt Sverige inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein

08-546 404 34