Funktionsratt-Sveriges-yttrande-Promemoria en-skyldighet-att-beakta-vissa-samhallsintressen-vid-offentlig-upphandling