Funktionsrätt Sveriges synpunkter angående Socialstyrelsens översyn av förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer