Svar: Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

PM Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Remissbrev Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

I den nya tillfälliga förordningen föreslås vissa undantag från bestämmelsen om sjukpenning i förebyggande syfte i 27 kap. 6 § SFB. Det föreslås att försäkrade i vissa angivna riskgrupper som tillfälligt, helt eller delvis, avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av sjukdomen covid-19 ska ha rätt till förebyggande sjukpenning. För den del som ersättning lämnas krävs enligt förslaget att den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av smittan covid-19.