Remissvar Funktionsrätt Sverige Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (002)

Remissvar Funktionsrätt Sverige Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (002)