Svar: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Läs missivet här

Läs remissen här

 

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 12 april 2018 att tillkalla en särskild utredare – en nationell samordnare – med uppdrag att främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.