Utvärdering av SVT:s och SR:s 55-procentsvillkor

Läs remissen

Läs Handikappförbundens remissvar

Sista svarsdatum

2011-05-13
(Vi avger vårt yttrande till Kulturdepartementet senast 2011-06-07)

Sammanfattning

Myndigheten för radio och tv har utrett kravet att 55 procent av sändningarna i Sveriges Television och Sveriges Radio ska produceras utanför Stockholm. Handikappförbunden har i tidigare remissvar betonat att public service uppdrag att spegla befolkningen i hela landet omfattar alla oavsett inkomst, ålder, etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning eller funktionsförmåga.

Trots att den senaste public service utredningen föreslog att 55-procentsmålet skulle tas bort, blev det kvar i sändningstillståndet. Myndigheten för radio och tv anser att villkoret kan ifrågasättas och skriver att det ställer krav på tydligare resultatredovisning.

Just nu arbetar Kulturdepartementet på direktiv till en ny Public Serviceutredningen det är därför fortsatt viktigt att driva frågan om spegling som också är kopplad till artikel 8 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon:08-546 404 52  
E-post: Mia Ahlgren