Vidaresändningsplikt för TV-sändningar (Ku2011/1520/MFI)

Rapport Vidaresändningsplikt för TV-sändningar 

Läs vårt yttrande  

Sista svarsdatum

2012-01-15
(Vi avger vårt yttrande till Kulturdepartementet 2012-02-01)

Sammanfattning

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för Radio och TV att göra en översyn av reglerna om vidaresändningsplikt i kabelnät. Myndigheten har tagit fram en rapport som är på remiss.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 4o4 52 
E-post: mia.ahlgren@hso.se