Remissvar Promemoria Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning 2018