Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning