Vissa förslag till ändringar i lagen om upphandling med anledning av Välfärdsutredningen förslag