Den 9 juni 2024 går Europa till val! Riksdagspartierna har redan utsett sina kandidater till Europaparlamentet, där partierna gått ihop och sitter i olika partigrupper utifrån sin politiska och ideologiska inriktning.

Valmanifest för den europeiska funktionsrättsrörelsen
Den europeiska funktionsrättsrörelsens manifest samlar frågor av stor betydelse för levnadsvillkoren för närmare 100 miljoner personer med funktionsnedsättning inom EU. Du hittar hela manifestet via vår samarbetsorganisation European Disability Forum, EDF, via den här länken:

 

Vad tycker partierna om viktiga funktionsrättsfrågor?

Funktionsrätt Sverige driver fem frågor med utgångspunkt i den europeiska funktionsrättsrörelsens gemensamma manifest och vi kommer också att presentera en egen valanalys av de svenska partiernas politik .
Den 3 maj har vi bjudit in kandidater från de största partigrupperna till en valdebatt i Europahuset.

Läs mer:

Våra aktiviteter inför EU-valet
Ett fullsatt Europaparlament