EU-valet har en avgörande betydelse för personer med funktionsnedsättning i hela Europa. EU:s lagstiftning gäller i Sverige och i flera frågor är EU en pådrivande kraft för utvecklingen mot ett mer tillgängligt och inkluderande samhälle. I Sverige hålls valet den 9 juni.

 

Valmanifest för den europeiska funktionsrättsrörelsen

Den europeiska funktionsrättsrörelsens manifest samlar frågor av stor betydelse för levnadsvillkoren för närmare 100 miljoner personer med funktionsnedsättning inom EU. Du hittar hela manifestet via vår samarbetsorganisation European Disability Forum, EDFs webbplats (engelska).

Den europeiska funktionsrättsrörelsens manifest på svenska

Vad tycker partierna om viktiga funktionsrättsfrågor?

Funktionsrätt Sverige har valt ut fem områden från det valmanifest som publicerats av den europeiska funktionsrättsrörelsens samarbetsorganistion European Disability Forum. Inom dessa olika områden har vi ställt frågor till alla svenska partier som är representerade i Europaparlamentet inför valet den 9 juni 2024.

Resultatet av enkäten om fem funktionsrättsfrågor till de svenska partierna.

Webbinarium om enkäten och vår valdebatt kan du se här

Hur röstar jag i EU-valet?

Du vet väl att du kan förhandsrösta från 22 maj? Läs på om din rösträtt och om olika sätt som du kan rösta på i EU-valet:

Information hos Valmyndigheten

Om att rösta, information hos Valmyndigheten

Hjälp vid röstning i lokal, läs mer hos Valmyndigheten