Fem frågor om funktionsrätt inför EU-valet 2024 - Enkätrapport