Vi söker medarbetare till vårt nya projekt ”Rätt från början”

Funktionsrätt Sverige, loggaDet 3-åriga projektet Rätt från början, har beviljats medel av Arvsfonden med beräknad projektstart hösten 2018. Projektet är en bred kunskapssatsning som handlar om att universell utformning ska ingå som en naturlig del i varje ny design- och utvecklingsprocess i samhället.Nu söker vi projektledare, kommunikatör/administratör samt doktorand till projektet. Forskningsdelarna i projektet finansieras av Certec.

Projektets huvudkärna består i utveckling av utbildningsmaterial, processtöd och etablering av studiecirklar i syfte att stärka kunskapen om universell utformning och att ta fram strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning. Projektets vill bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

Läs om tjänsterna:

Rätt från början Projektledare

Rätt från början Kommunikatör och administratör

Rätt från början Doktorand