Vi välkomnar två nya medlemsförbund!

Från och med kongressen 11 maj så består Funktionsrätt Sverige av 52 funktionsrättsorganisationer. De nya förbunden är Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom och Sköldkörtelförbundet.

Ehlers-Danlos syndrom, EDS, är ett samlingsnamn för en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur. Ehlers Danlos riksförbund jobbar mycket med frågan om en rättvis och jämlik vård över hela landet.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning av sköldkörtelsjukdomar. Anna Bergkvist presenterade Sköldkörtelförbundet vid kongressen. Hon lyfte vikten av att arbeta tillsammans inom rörelsen och civilsamhället för att rättigheter ska respekteras i dagens samhälle.

Läs mer om dem på deras respektive webbplatser.

Riksförbundet Ehlers-Danlos

Sköldkörtelförbundet

 

Vi välkomnar också Narkolepsiföreningen Sverige som valdes in under 2022.

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att funktionen som styr vakenhet och sömn är skadad. Narkolepsiföreningen bildades 2011 och har idag 1.200 medlemmar totalt. Föreningens ordförande, Johan F Lundberg, berättar på kongressen att en av de viktigaste frågorna för föreningen är rättvis behandling oavsett var man bor i landet och att föreningen även arbetar mycket med forskningsfrågor.

Narkolepsiföreningen Sveriges hemsida