Viktiga förslag i rätt riktning för en tryggare sjukförsäkring

I ett remissvar välkomnar Funktionsrätt Sverige flera aktuella utredningsförslag om förändringar av sjukersättningen och aktivitetsersättningen.
– Vi menar att förslagen är avgörande steg i rätt riktning. De allvarliga brister som under lång tid funnits inom sjukförsäkringen har slagit hårt mot personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

2020 tillsatte regeringen en utredning för att se över sjukersättningen, aktivitetsersättningen och ersättningar vid rehabilitering. Utredningen som letts av den statliga utredare Samuel Engblom, tidigare TCO:s samhällspolitiska chef. Under hösten 2021 presenterade utredningen sitt slutbetänkande.

I utredningen föreslås att en persons arbetsförmåga inte längre ska prövas mot arbeten som inte finns i verkligheten. Det är en förändring som välkomnas av Funktionsrätt Sverige. Ett annat mycket angeläget förslag handlar om ett förändrat varaktighetsbegrepp som ska göra det lättare att beviljas sjukersättning.

– Nu behöver förslagen också bli verklighet. Det är orimligt att ha en försäkring som människor inte får tillgång till, säger Elisabeth Wallenius.

Funktionsrätt Sverige välkomnar även utredningsförslag som ska underlätta arbete och studier med sjukersättning och aktivitetsersättning. Exempelvis ska det bli möjligt att partiellt kunna behålla sin ersättning för att kunna studera och ta studielån på den andra halvan.

”En demokratisk rättighet att kunna engagera sig ideellt”

Funktionsrätt Sverige riktar däremot kritik mot utredningens förslag om möjligheterna till fritidsaktiviteter och ideella åtaganden under tiden med ersättning. Det handlar om en skyddsregel som innebär att den enskilde alltid har rätt att ägna sig åt ideella åtaganden så länge de sammanlagda aktiviteterna understiger tio timmar per vecka och sysslorna inte ger inkomst. Ideell sysselsättning som överstiger tio timmar per vecka ska däremot anmälas till Försäkringskassan.

– Skyddsregeln på tio timmar riskerar att motverka sitt syfte och i stället bli kontraproduktiv ur hälsosynpunkt. Vi menar att det är fel att ställa upp begränsningar för en viss grupp människor när det handlar om fritidsaktiviteter och ideella åtagande. Det är stor skillnad mellan att utöva sysslor av ideell karaktär och ett vanligt arbete. Att kunna engagera sig i ideellt arbete, politiska uppdrag och i fritidsaktiviteter måste dessutom ses som en demokratisk rättighet, säger Elisabeth Wallenius.

Förslag om ansvar för rehabilitering

Utredningens föreslår att Försäkringskassan får ett krav på sig att klarlägga den försäkrades behov av rehabilitering inom 60 dagar. Fler ska också få förebyggande insatser som syftar till att förhindra sjukskrivning.

– Idag har sjuka utförsäkrats innan de ens fått tillgång till rehabilitering. Det är därför bra att Försäkringskassans ansvar att klarlägga behovet av rehabilitering föreslås bli tydligare. Självklart är vi också positiva till en mer generös hållning till åtgärder som kan förebygga sjukskrivning, avslutar Elisabeth Wallenius.

Ta del av Funktionsrätt Sveriges remissvar över SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet.