Vilhelm Ekensteen har avlidit

Bilden visar Vilhelm Ekensteen
Vilhelm Ekensteen

Vi har nåtts av det tråkiga beskedet att Vilhelm Ekensteen har avlidit. Vilhelm Ekensteen var under många år en av de stora förkämparna för ett tillgängligt och inkluderande samhälle och pådrivande för rätten till personlig assistans.

Vilhelm Ekensteen var en stark röst i debatten och betonade redan på 1960-talet att det är samhällets utformning som skapar de hinder som möter människor med funktionsnedsättning. I debattboken På folkhemmets bakgård lanserade han det ”relativa handikappbegreppet” och var med i bildandet av aktionsgruppen Anti-handikapp.

Fram till 2020 var Vilhelm Ekensteen ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, ifA.

I en öppen utfrågning om personlig assistans som riksdagen arrangerade 2018 kommenterade Vilhelm Ekensteen i sitt inledningsanförande:

”Vi har gått från inlåsning och livslångt beroende till delaktighet och möjlighet att delta i samhället. Den inkluderingen måste fortsätta”.

– Vi kommer att minnas Vilhelm Ekensteen som en person som betytt oerhört mycket för funktionsrättsrörelsen. Han påminde om att de framgångar vi uppnått aldrig är säkra och att vi därför behöver fortsätta kampen. Låt oss lära och inspireras av Vilhelm Ekensteens viktiga arbete, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i en kommentar.