Ytterligare sänkningar av tillgänglighetskraven drabbar alla studenter

Byggkraven för studentbostäder är låga i förhållande till andra bostäder. Ändå har Boverket fått ett uppdrag från regeringen att ta fram förslag på ytterligare sänkningar av kraven som handlar om tillgänglighet. Detta skulle drabba alla studenter, men allra svårast blir följderna för studenter med funktionsnedsättning, framhåller Funktionsrätt Sverige i en skrivelse till Boverket.

Syftet med regeringens uppdrag till Boverket är att påtagligt minska kostnaderna och möjliggöra byggandet av fler studentbostäder. Detta trots att färska studier från exempelvis Finland tyder på att de omedelbara kostnadsbesparingar som går att göra av att sänka kraven är försumbara.

– Samhällsekonomiskt är det definitivt mer lönsamt att bygga tillgängligt redan från början. Att ytterligare försämra standarden i studentbostäder försämrar livs- och studiemiljön och därmed möjligheterna för studenter med funktionsnedsättning att ta sig igenom utbildningen. Detta står i skarp kontrast till statens åtaganden om att bygga ett samhälle för alla, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i en kommentar.

Läs hela skrivelsen till Boverket via länken:
Inspel angående uppdraget om lättnader av byggkraven för studentbostäder.pdf

Studentkorridor
Foto: Birgitta Gustafsson/Mostphotos