Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans – men funktionshinderrörelsen är inte nöjda

Den samlade funktionshinderrörelsen är positiva till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men situationen är dock densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till den statliga översynen av LSS har inte förändrats.”

Regeringen har redan tidigare gett besked om att man genom en lagändring vill återställa effekterna av sommarens dom i Högsta förvaltningsdomstolen gällande väntetid och beredskap. ”Det hade varit omöjligt för regeringen att inte agera efter beskedet om Försäkringskassans tolkning av sommarens dom”, säger Maria Johansson, ordförande i Lika Unika. ”Men det finns en lång rad domar vars praxis får svåra konsekvenser för rättighetsbärare och som också behöver åtgärdas snabbt.”

Åsa Regnér betonar ofta att det ska finnas tydlig information mellan myndigheter, så att den som får avslag på statlig assistans istället ska få sina behov tillgodosedda i kommunen. ”I själva verket har praxis blivit lika hård på alla nivåer, vilket innebär att många kommuner regelmässigt avslår ansökningar av personlig assistans”, säger Lars Ohly.

Nu mobiliserar funktionshinderrörelsen för att försvara och förstärka LSS-lagstiftningens alla insatser. En gemensam arbetsgrupp kommer att komplettera den statliga översynen av LSS och assistansersättningen. ”Vi är mycket kritiska till att regeringen inte ändrar direktiven till den statliga översynen”, säger Lars Ohly. ”Historielösheten och det ensidiga kostnadsperspektivet har gjort det absolut nödvändigt för oss att agera tillsammans.”

Redan hösten 2016 tillsatte Funktionsrätt Sverige en arbetsgrupp för att genomföra en parallell utredning till den statliga översynen. Nu har gruppen utvidgats och omfattar hela den samlade funktionshinderrörelsen, som tillsammans kommer att arbeta fram löpande ställningstagande kring de mest angelägna LSS-frågorna. ”Vår arbetsgrupp representerar större delen av rättighetsbärarna inom LSS olika insatser och vi kommer att samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela den målgruppen, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.”

Arbetsgruppens tidigare publicerade ställningstaganden om huvudmannaskap inom LSS och de centrala begreppen inom LSS kan läsas på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Arbetsgruppen:

Funktionsrätt Sverige och medlemsförbund (Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Svenska Downföreningen)

Lika Unika och medlemsförbund  (Förbundet Sveriges Dövblinda FSDB, Neuroförbundet (tidigare NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Sveriges Dövas Riksförbund SDR, Synskadades Riksförbund SRF)

Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga med Synnedsättning, US.

 

Pressmeddelandet på MyNewsDesk