Debatt: Skollagen fungerar inte för elever med funktionsnedsättning

Idag skriver vi debatt i Dagens Nyheter tillsammans med tio av våra medlemsförbund. Artikeln tar upp det allvarliga i att elever med funktionsnedsättning inte omfattas av den likvärdiga skolan  . Rättigheter uppfylls inte och utan uppföljning i form av nationell statistik går det inte att veta vilken effekt olika åtgärder och satsningar har.

Läs hela artikeln i DN

Undertecknande är:

Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande, Afasiförbundet

Mikaela Odemyr, ordförande, Astma- och allergiförbundet

Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, Autism- och aspergerförbundet

Christina Heilborn, förbundssekreterare, FUB

Gustav Hadin, vice ordförande, Huvudvärksförbundet

Helena Rönnberg, ordförande, OCD-förbundet

Magdalena Döragrip, vice ordförande, Primär immunbristorganisationen (PIO)

Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande, RSMH

Marina Carlsson, ordförande, Personskadeförbundet RTP

Läs mer om vår valfråga om alla barns rätt till en fungerande skolgång