En inkluderande arbetsmiljö förbättrar jobbchanserna

Bilden visar panelen med fem stående personer runt ett litet bord
På bilden: Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige, Anki Elken, generalsekreterare UUA, Sara Revell Ford, VD Samhall, Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare Riksförbundet Attention och Inga Kari Fryklund, Samhällspolitisk chef Samhall. Foto: Annica Nilsson

”Jobb till fler” var temat för Samhalls frukostseminarium som ägde rum i veckan. Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare, var en de inbjudna som gav sin bild av vad som behöver vara den nya regeringens fokus för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb.

Förutom att Arbetsförmedlingen behöver få tillräckliga anslag för att stödja personer med funktionsnedsättning och att stödet till arbetsgivare som vill anställa personer med funktionsnedsättning behöver stärkas, handlade ett medskick om inkluderande arbetsmiljö.

”Vi måste jobba mer med arbetsmiljön så att flera får plats i arbetslivet. Vi vill att Arbetsmiljöverket ska få mer resurser för att se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet tydligare inkluderar personer med funktionsnedsättning. Det är extremt kostsamt att stora grupper står utanför arbetsmarknaden” lyfte Nicklas Mårtensson.

En annan av seminariets talare, Anki Elken, generalsekreterare för föreningen Universell utformning av arbetsplatser (UUA), gav exempel på hur ett sådant arbete kan intensifieras genom principen Universell utformning. En princip som hämtats från Funktionsrättskonventionen som Sverige ställt sig bakom. Anki lyfte särskilt vikten av goda ledare som inser att man själv måste ändras, och inte de arbetssökande.

”Antingen så stöttar vi med individuella anpassningar, eller så tittar vi på oss själva, på vår organisation och arbetsplats. Hur är hela vår organisation riggad. Vilka jobbar inte här och vad behöver vi göra för att de ska kunna jobba hos oss?”

En annan inbjuden talare var Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare, Riksförbundet Attention, en av Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer. Matilda lyfte särskilt vikten av individuellt stöd, tidiga insatser och en fungerande samverkan.

Läs mer om vad funktionsrättsrörelsen vill i arbetsmarknadspolitiken i debattartikeln Funktionsnedsatta behöver bättre stöd i arbetslivet (Dagens Arena 30 augusti 2022) och i rörelsen 73-punktsprogram.
Läs mer Universell utformning av arbetsplatser.