Funktionshinderdelegation om konsumentfrågor och digital delaktighet

Den 28 november deltog Funktionsrätt Sverige i regeringens Funktionshinderdelegation. Inbjuden minister den här gången var Civilminister Erik Slottner. Vi diskuterade bland annat konsumentfrågor och Tillgänglighetsdirektivet, som ska träda i kraft 2025.

En viktig och aktuell fråga handlar om det digitala utanförskapet, där vi särskilt lyfte att en kommande statlig e-legitimation måste fungera för alla – också för de grupper som har ställföreträdare, till exempel en god man.

Slottner var tacksam för våra medskick, men vi betonade samtidigt att det är viktigt att funktionsrättsrörelsen är med från början när det gäller utveckling av nya produkter och tjänster, inte minst på det digitala området. Det gäller i högsta grad tillgängligheten på myndigheternas webbsidor, där många myndigheter inte lever upp till kraven.

Vi fick också en dragning av Marina Carlsson, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige, som var med vid den 16:e upplagen av FN:s årliga statspartskonferens för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (COSP16), som ägde rum tidigare i år i New York.

Slutligen tackade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall nuvarande representanter i Funktionshinderdelegationen.

Ett dussintal personer står eller sitter i ett stort rum med runda bord. De tittar upp mot kameran