December

Handikappförbundens skriftliga synpunkter till Myndigheten för delaktighet om nuvarande och framtidens funktionshinderpolitik
19 december

Handikappförbundens Synpunkter till Kulturdepartementet inför en nationell strategi för mänskliga rättigheter
16 december

Handkappförbundens Synpunkter inför nationell upphandlingsstrategi
11 december

Sätt mänskliga rättigheter i fokus i EU:s förhandling om direktivet för tillgänglig offentlig webb
4 december

November

Handikappförbundens synpunkter till Utrikesdepartementet inför en strategi för mänskliga rättigheter

Synpunkter på direktiv till kommande LSS-utredning

Gemensamma förslag på frågor till FN:s kommitté ang FN:s kvinnokonvention Crossing Boarders, Handikappförbunden, män för jämställdhet, RFSL, RFSU

Gemensamma förslag på frågor till FN:s kommitté ang FN:s kvinnokonvention DHR, Lika Unika, Forum Kvinnor med funktionshinder, Handikappförbunden
Inför förmötena i Geneve den 27-31 juli 2015 

 

Handikappförbundens svar på öppet samråd om revidering av EU:s direktiv för audiovisuella medietjänster

Uppföljning av FN:s hållbarhetsmål

Oktober

Skrivelse inför möte i Bangkok 26-28 oktober om FN:s utvecklingsmål för hållbar utveckling Statistik om personer med funktionsnedsättning
22 oktober

September

Några centrala synpunkter från Handikappförbunden rörande fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
23 september

Svar på enkät om delaktighet i beslut från FN speciella sändebud för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bilaga enkätsvar till EDF angående artikel 33 från 2012

Underlag till medieutredningen
9 september

Enkätsvar till FN
30 september

Juni

Direktiv till Hjälpmedelsutredning – Förslag på frågor från Handikappförbunden
26 juni

Maj

Handikappförbundens kommentarer till U.S. Access Board om krav på tillgänglighet gällande informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
27 maj

Brev till civilminister Ardalan Shekarabi angående myndighetens instruktion för att det ska finnas kunskap om att ställa krav på tillgänglighet och universell utformning.
11 maj

April

Brev till justitieminister Morgan Johansson om en utredning om utvidgat skydd av personer med funktionsnedsättning i hetsbrottslagstiftning.

Brev till utredare Hans-Eric Holmqvist i upphandlingsutredningen om upphandlingsstöd för tillgänglighet

Skrivelse till Socialdepartementet om Begäran om skyndsam utredning av reglering av apotekens ersättning för distribution av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen
4 april

Mars

Uppvaktningsskrivelser

Alice Bah Kunke

Ardalan Shekarabi

Anna Johansson

Ewa Thalén Finné

Hillevi Larsson

mars 2015

Handikappförbunden har sedan det svenska medlemskapet i EU, representerat det svenska civilsamhället i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén. Handikappförbunden har inför den kommande mandatperioden 2015-2020 skrivit till arbetsmarknadsminsiter Ylva Johansson.
2 mars

Brev om samråd mellan Handikappförbunden och Diskrimineringsombudsmannen
5 mars

Februari

Brev till statsrådet Mehmet Kaplan om EU:s förslag till direktiv om tillgängliga offentliga webbplatser
Bilaga: EDF:s ställningstagande angående förslaget till webbdirektivet
24 februari

Januari

Uppvaktningsskrivelser

Caroline Szyber

Erik Ullenhag

Jessica Polfjärd

Ali Esbati

Ander W Jonsson

26 januari