Handikappförbunden rasar mot regeringen: Ni väljer bort 200 000 som vill ha jobb

Icke godkänd. Handikappförbunden är inte nöjda med regeringen – och allra sämst betyg får arbetsmarknadspolitiken.

– Hittills har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte gjort något för personer med funktionsnedsättning. Och ännu mer bekymmersamt är att man verkar ha sänkt ambitionerna sedan i höstas, säger Mikael Klein, politisk chef på Handikappförbunden.

Handikappförbunden är sällan nöjda med arbetsmarknadspolitiken, men just nu är kritiken hårdare än på mycket länge.

– Regeringens insats är klart under förväntan, i synnerhet med tanke på de höga ambitionerna när man tillträdde. I vårbudgetpropositionen är arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning en blind fläck. Man uttrycker inte ens en plan för att i framtiden höja lönebidraget eller genomföra förslagen i Funka-utredningen.

– Nu måste arbetsmarknadsministern börja jobba med frågorna om arbete för personer med funktionsnedsättningar. Det är bra att man höjer A-kassan och satsar på unga – det är bra satsningar som också gynnar våra förbunds medlemmar, men arbetsmarknadspolitiken blir aldrig komplett om man inte antar utmaningen för personer med nedsatt arbetsförmåga, säger Mikael Klein.