Hur kan funktionsrätt användas?

Vårt namnbyte innebar att vi introducerade det nya begreppet funktionsrätt i det svenska språket. Vi tycker att begreppet fyller en lucka i den vokabulär vi använder när vi skriver och pratar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Sedan begreppet introducerades på allvar under hösten 2016, har målsättningen varit att i använda det i våra remisser, skrivelser, pressmeddelanden och debattartiklar.

Funktionsrätt kan användas som en övergripande term för de rättigheter personer med funktionsnedsättningar har, eller i sammansatta ord som funktionsrättskonventionen, funktionsrättspolitik, funktionsrättsfrågor eller funktionsrättsrörelsen.

Exempel på hur funktionsrätt kan användas
 ”Jag har en hjärnskada som gör det svårt för mig att ta till mig information. Den här webbsidan är inte utformad efter mina behov. Jag har samma rätt som andra till informationen, det är min funktionsrätt!”

”Mitt barn har koncentrationssvårigheter. Skolan är inte utformad så att han kan ta del av undervisningen. Han har rätt till en fungerande skolgång som andra barn, det är hans funktionsrätt!”

”Våra medlemmar har en kronisk sjukdom som ger vissa funktionsnedsättningar. Sjukvården är inte utformad efter deras behov. De har rätt till en fungerande vård på lika villkor, det är deras funktionsrätt”

Hur kan funktionsrätt användas?

Vårt namnbyte till Funktionsrätt Sverige, som sker i maj innebär att vi redan introducerat det nya begreppet funktionsrätt i det svenska språket. Vi tycker att begreppet fyller en lucka i den vokabulär vi använder när vi skriver och pratar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Sedan begreppet introducerades på allvar under hösten 2016, har målsättningen varit att i använda det i våra remisser, skrivelser, pressmeddelanden och debattartiklar.

Funktionsrätt kan användas som en övergripande term för de rättigheter personer med funktionsnedsättningar har, eller i sammansatta ord som funktionsrättskonventionen, funktionsrättspolitik, funktionsrättsfrågor eller funktionsrättsrörelsen.

Det var Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för Delaktighet som först använde begreppet funktionsrättskonventionen i sin blogg.

 

19 januari 2017

Vill du veta mer?

Pressmeddelande

Debattartikel (Dagens Samhälle dec, 2016)

Remissvar Handikappförbundens remissvar: För ett jämlikt och hållbart samhälle (S2016/04598/FST)

Här hittar du några exempel på hur vi använder begreppet i vår kommunikation.