En socialförsäkring utan trygghet – en idéskrift

För ett år sedan arrangerade Funktionsrätt Sverige ett riksdagsseminarium på temat ”Vilken roll ska socialförsäkringen ha?”. Under panelsamtalet som följde uttryckte företrädare för olika partier att förändringar behövs. Nu tar vi samtalet vidare och lanserar samtidigt en idéskrift!

Är det allt hårdnande förhållningssättet från Försäkringskassan rimligt? Har den nuvarande tillämpningen av sjukförsäkringens regelverk till och med urholkat själva syftet med försäkringen – att möjliggöra för människor att uppnå försörjning genom eget arbete? Och kan vi ha ersättningsnivåer som inte går att leva på när Sverige samtidigt har erkänt rätten för personer med funktionsnedsättning till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj?

När socialförsäkringen inte längre är den trygghet som vi kan förvänta oss, vill Funktionsrätt Sverige väcka samtal om socialförsäkringens  samhällsbärande roll. Genom Idéskriften ”En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?” vill vi bidra till samtal om socialförsäkringen bortom ideologiska låsningar. Hur vill vi att socialförsäkringen ska fungera och hur kommer vi dit? Vi vill också bidra till att lyfta blicken och se att mer behöver göras på andra områden som påverkar försäkringen, exempelvis hur fler kan få plats i arbetslivet – trots funktionsnedsättningar samt hur ohälsa och sjukskrivning kan förebyggas.

Skriften innehåller texter och intervjuer från företrädare för LO-TCO Rättsskydd, LO, Svenskt Näringsliv, Akademikerförbundet SSR och Sveriges Företagshälsor samt Cristina Husmark Pehrsson, tidigare socialförsäkringsminister och särskild utredare för Funka-utredningen, och Gunnar Axén, ordförande i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010-2015.

En socialförsäkring utan trygghet, är det så det ska vara? pdf