Debatt: Lärare och rektorer – lär er om alla elever

För att skolan ska kunna vara inkluderande och ta emot, möta och undervisa elever med varierande behov, krävs större kunskaper kring funktionsnedsättning, elevers rättigheter och vilka konsekvenser en bristande lärmiljö får, hos både lärare och rektorer.

Tillsammans med Afasiförbundet, Riksförbundet Attention, Astma- och Allergiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet, FUB, Föräldraföreningen för dyslektiska barn, Hjärnskadeförbundet, Hjärnkraft och Hjärtebarnsförbundet skriver vi idag debatt i Aftonbladet om det akuta behovet av att den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen ses över.

Läs artikeln i Aftonbladet