Makten är min – ett nytt projekt

Projektet ska skapa förutsättningar för kvinnor och ickebinära att skilja ut hälsosamma relationer från destruktiva genom att stärka känslan av egenmakt och självbestämmande.

Projektet är ett resultat av kartläggningen som Funktionsrätt Sverige genomförde tillsammans med RFSU våren 2021. Kartläggningen bekräftar att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer i betydligt större utsträckning än befolkningen i stort – särskilt kvinnor och ickebinära. Med projektet Makten är min vill Funktionsrätt Sverige skapa förutsättningar till förändring.

Projektet leds av Hanna Öfors. Jeanna Isacson kommer att ha hand om administration och kommunikation.

Projektet är ettårigt och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

Under januari och februari 2023 sökes kvinnor och ickebinära med funktionsnedsättning som vill medverka i en referensgrupp.

Läs mer om projektet Makten är min här