Nyhet: Funktionsrättsrörelsen begär att Riksrevisionen granskar reformeringen av Arbetsförmedlingen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen inleddes utan någon djupgående konsekvensanalys. För många – inte minst för unga – med funktionsnedsättning har de pågående förändringarna inneburit en katastrof. ”De senare årens utveckling av Arbetsförmedlingen har helt gått på tvärs med vad forskningen säger om stöd till vår målgrupp. Nu behöver en oberoende myndighet granska förändringarna utifrån situationen för arbetssökande med funktionsnedsättning”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

Just nu genomförs en av de största omdaningarna av en statlig myndighet i modern tid. Arbetsförmedlingen ska omstruktureras, med syfte att digitalisera handläggningen och lägga ut en stor del av myndighetens verksamhet på externa aktörer. Det har sagts att personer med funktionsnedsättning inte ska påverkas av reformeringen, men verkligheten är en annan.

De senaste årens förändringar med digitalisering och nedläggning av kontor, en förändrad ärendehandläggning där arbetssökande själv ska driva sitt ärende framåt liksom en fyrtioprocentig nedskärning av specialistkompetensen, har slagit hårt mot arbetssökande med funktionsnedsättning.

En samlad funktionsrättsrörelse har idag hemställt att Riksrevisionen genomför en granskning av Arbetsförmedlingens reformering.

”Vi vänder oss emot att förändringarna genomförs utan att beakta hur de påverkar arbetssökande med funktionsnedsättning, vilket är särskilt anmärkningsvärt då denna grupp sedan tidigare redan har en hög arbetslöshet. Vi anser att Riksrevisionen behöver granska hur reformerna överensstämmer med lag, myndighetens instruktioner och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, säger Mattias Lundekvam, ordförande HRF.

Skrivelsen: Granska reformeringen av Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner:

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige, 08-546 404 23, nicklas.martensson@funktionsratt.se

Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund, Tel: 073-917 55 12, mattias.lundekvam@hrf.se

Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, Tel: 070-318 36 90, niklas.mattsson@srf.nu

Kristian Cornell – ombudsman, DHR- Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, Tel: 070 315 80 36, kristian.cornell@dhr.se

Pressmeddelandet hos Newsmachine