Nyhet: Regeringen måste ta tag i våldet mot barn på SiS-institutionerna

En ny rapport från Barnrättsbyrån visar att barn på SiS-hem utsätts för omfattande och systematisk våldsanvändning i samband med avskiljningar. Våldet, i form av farliga och smärtsamma grepp och tekniker, lärs ut inom ramen för en konflikthanteringsmetod som SiS använder. ”Barnen finns på SiS för att få vård och stöd, inte utsättas för våld. Regeringen måste nu se till att det upphör”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. 

I en debattartikel i DN (2021-10-27) lyfter Barnrättsbyrån tillsammans med flera barnrättsföreträdare och experter fram att det framför allt är de yngsta barnen mellan 11 och 15 år, flickor och barn med funktionsnedsättningar som utsätts för den största delen av våldet. Det handlar i regel om barn som utanför Sis skulle ha rätt till LSS-insatser och som skulle höra till särskolan eller bo i ett gruppboende.

”Funktionsrättsrörelsen har länge påtalat missförhållanden på SiS och bristande kompetens i att möta barn med funktionsnedsättning, trots att det länge varit känt att en stor del av barnen har funktionsnedsättning. Regeringen måste se till att våldet upphör och att barnen istället får den vård, omsorg och det bemötande som de behöver”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

Sverige har fått återkommande kritik för isolering av barn på Sis från bland annat Barnombudsmannen, FN:s barnrättskommitté och FN:s tortyrkommitté. Ett enat socialutskott krävde i våras akuta åtgärder från regeringen. Trots det har inte mycket hänt, däremot har regeringen tillsatt utredningen Barn och unga i samhället vård (Dir 2021:84) som bland annat ska titta specifikt på om det behöver säkerställas att personalen som arbetar på HVB, Sis har rätt kompetens i förhållande till målgrupp samt bedöma lämpligheten vid inskrivning på HVB/Sis.

”Det är bra. Vi vet exempelvis att många barn inom SiS är där för att stödet dessförinnan inte funnits för vare sig barnet eller familjen. Det handlar om såväl brister inom skola, BUP som inom socialtjänsten. Men barns rättigheter kan inte vänta på en utredning. Regering, SiS och ansvariga myndigheter måste agera nu för att skapa förutsättningar för tidigare stöd till barnet eller familjen, avslutar Elisabeth Wallenius.

Barnrättsbyråns rapport ”…och jag kunde inte andas” – EN GRANSKNING AV VÅLD MOT BARN PÅ DE STATLIGA UNGDOMSHEMMEN.

Funktionsrätt Sverige har tidigare skrivit om utredningen, se Nyhet: Viktig utredning för att förbättra kvaliteten i vården av placerade barn.

DN-debattartikeln ”Stoppa våldet mot barn på statliga ungdomshem”.