Nyhet: Viktig utredning för att förbättra kvaliteten i vården av placerade barn

I går presenterade socialminister Lena Hallengren en ny utredning som ska se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården av placerade barn och unga kan öka.

”Vi välkomnar den här utredningen. Många av de barn som är i samhällets vård har funktionsnedsättning och det är helt avgörande att stöd, bemötande och insatser anpassas utifrån deras behov, likaså föräldrarnas behov som också kan ha olika förutsättningar. Det är positivt att utredaren ska titta på hur vårdkedjan ska fungera liksom det efterföljande stödet. Kompetens om funktionsnedsättningar behövs i alla led, liksom differentierade behandlingsformer, dvs. att barnen med olika problematik inte blandas på ett ogynnsamt sätt”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

Carina Ohlsson, riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet som arbetat med bland annat familjehemsfrågor, har utsetts till särskild utredare.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats. (just nu verkar regeringens sida ligga nere

Ta också del av artikel i Svt.