Nyhet: Rörelsens 73-punktsprogram har överlämnats till arbetsmarknadsministern!

Det 73-punktsprogram som funktionsrättsrörelsen har arbetat med under det senaste halvåret är nu överlämnat till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Sammanlagt 50 organisationer har ställt sig bakom programmet.

Det digitala överlämnandet leddes av Elisabeth Wallenius, som representade Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer, och Mattias Lundekvam, ordförande HRF, representerade de organisationer som inte ingår i paraplysamarbetet.

”Nu reformeras Arbetsförmedlingen, men frågan är större än så. Det handlar om våra stödsystem och möjligheter att få stöd utifrån sina specifika behov men också att stöd ges till arbetsplatserna. Det handlar också om att ställa krav på aktörer som ska stötta personer med funktionsnedsättning, exempelvis Samhall. Det behövs helt enkelt ett helhetsgrepp om frågan”, lyfte Elisabeth Wallenius.

Att enstaka åtgärder från politiken inte är tillräckliga poängterade båda två, liksom den enighet som finns

Bild från det digitala överlämnandet. På bilden syns bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Elisabeth Wallenius och Mattias Lundekvam.

inom rörelsen om de problem som finns för att personer med funktionsnedsättning ska få och inte minst behålla ett jobb. Även kraften i att så många som 50 organisationer har ställt sig bakom programmet lyftes, trots att behoven kan se väldigt olika ut beroende på funktionsnedsättning.

”Vi vill att vårt 73-punktsprogram ska bli grund för en nystart för arbetsmarknadspolitiken när det gäller personer med funktionsnedsättning. Området har varit eftersatt under en lång period och det finns mycket som kan göras. Det är bra att börja med attitydförändrande arbete, vi menar att begreppet nedsatt arbetsförmåga bara måste tas bort”, kommenterade Mattias Lundekvam.

Det blev ett positivt möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som tackade för förslagen och meddelade att hon ser fram emot en fortsatt dialog om frågorna efter sommaren.

Ta del av funktionsrättsrörelsen 73-punktsprogram.