Nyhet: Smittbärarpenningen riskerar att bli en halvmesyr

Det borde vara en lättnad att riksdagen nu tagit beslut för att personer som löper risk att drabbas särskilt hårt av covid-19, ska få ett bättre skydd mot smitta, men avgränsningarna i förslaget skaver.

Personer som tillhör en riskgrupp och som behöver avstå från att arbeta därför att arbetet inte kan utföras på ett tryggt sätt, ska få en smittskyddspenning för att kunna stanna hemma. Men även ”vissa” närstående som delar hushåll med personer i riskgrupp ska få smittbärarpenning. I definitionen av vilka ”vissa” närstående är ligger problemet.

”Den ringa budgeten för ersättningen, 70 miljoner kronor, ger en fingervisning om att riksdagsbeslutet tyvärr verkar utgå från regeringens förslag från förra veckan. Förslaget innebär obegripliga begränsningar av vem som kan ha rätt till smittbärarpenning, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

I det ursprungliga förslaget omfattas närstående, som vid sidan om sitt förvärvsarbete, också är personlig assistent på minst halvtid eller uppbär ersättning för vård av sin närstående i riskgrupp. Ingen hänsyn tas till att det inte finns något självklart samband mellan behovet av personlig assistent och om man är i en riskgrupp eller inte. Många personer i riskgrupp har inte personlig assistans. Detta och mycket annat skrev vi i vårt remissvar till förslaget i förra veckan. Vårt remissvar

”Avgränsningen verkar sprungen ur målet att begränsa antalet personer som har rätt till ersättning, snarare än ur en analys av smittskyddssituationen, fortsätter Elisabeth Wallenius.
”Om förslaget får råda, är hela ersättningen en halvmesyr. Hur ska personer i riskgrupp kunna skyddas om deras närstående tvingas arbeta i en riskmiljö?”
Vi tycker givetvis att det vore smartast att lyssna på Socialstyrelsen och skapa förutsättningar för att skydda alla personer i riskgrupp, inte bara några få.