Press: Funktionsrätt Sverige kräver upprättelse för kränkningar på LSS-boenden

De grövsta människorättskränkningarna i modern tid har kommit i ljuset genom SVT:s Uppdrag granskning. De allvarliga brott som begås mot personer med funktionsnedsättningar är utbredda. ”Sverige sviker återigen systematiskt människor som inte kan göra sig hörda” säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i ett uttalande idag.

”Det är svårt att ta in att detta förekommer idag. Vi trodde att sådana händelser förpassats till historien när de stora, ovärdiga institutionerna avskaffades under förra seklet”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Ansvariga kommuner, verksamhetsledare och personal måste nu ställas till svars för de lagbrott som begåtts. Varje enskild individ som drabbats måste få personlig upprättelse och rättmätigt skadestånd.”
SVT:s Uppdrag granskning har avslöjat allvarliga brister i flera kommunala LSS-boenden. Personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott genom inlåsning, tvångsåtgärder, kränkningar och fysiskt våld från den personal vars uppgift det är att ge stöd och service. Det saknas lagstöd för den här typen av repressiva åtgärder. Tvångsåtgärder inom exempelvis psykiatrin är omgärdade av en rad säkerhetsbestämmelser. Inom LSS-verksamheter sker övergrepp helt utanför lagen utan att ansvariga kommuner griper in eller att den statliga tillsynen agerar. Privata och kommunala verksamheter tillåts fortsätta trots dokumenterade brister. Anhöriga och Gode män ignoreras i sin oro eller blir rentav misstrodda.

De grava missförhållandena är inte begränsade till enstaka fall, tvärtom visar reportaget att tillsynsmyndigheten IVO fått in en stor mängd Lex Sarah-anmälningar från olika LSS-boenden.

”Sannolikt är detta bara toppen av isberget”, fortsätter Elisabeth Wallenius.
Rutinerna för att anmäla och rapportera missförhållanden är inte heltäckande. Missförhållandena måste åtgärdas genom en rad skärpningar på alla nivåer.

”Men det räcker inte med att man nu försöker åtgärda de akuta bristerna som är en följd av många års politisk nonchalans från riksdag, regering, regioner och kommuner”, avslutar Elisabeth Wallenius. ”Bilden av att rättsstaten Sverige skyddar sina medborgare har fått en allvarlig törn, påföljderna måste stå i proportion till detta.”

Läs också vårt remissvar till LSS utredningen

Länk till pressmeddelandet