Press: Funktionsrättsperspektivet måste med i förhandlingarna om EU:s AI-förordning

Parallellt med de senaste veckornas intensiva debatt om utvecklingen av artificiell intelligens AI-system har den svenska och europeiska funktionsrättsrörelsen tillsammans diskuterat frågan i Stockholm. I lördags beslutade European Disability Forum, EDF om en resolution om inkludering av funktionsrättsperspektivet i den EU-lagstiftning som nu tas fram på området. Funktionsrätt Sverige står bakom resolutionen och uppmanar nu regeringen att driva frågan vidare i förhandlingarna om AI-förordningen.

”Rätt använd kan AI bidra till att öka inkluderingen i samhället för personer med funktionsnedsättning, exempelvis för att skapa individuella lösningar som möter behoven hos de allra flesta i samhället”, säger vår generalsekreterare Nicklas Mårtensson. ”Om funktionsrättsperspektivet saknas riskerar effekten i stället att alltför många kommer att utestängas från jobb, utbildning och samhällsutvecklingen i stort.”

Efter att chattroboten ChatGPT släpptes på olika språk har debatten varit het. I en intervju i amerikansk tv för några veckor sedan varnade Sam Altman, VD för OpenAI som står bakom ChatGPT för stora risker och uppmanade lagstiftare och samhälle att engagera sig. Den 30 mars publicerade Future of life institute ett öppet brev som nu har över 50 000 undertecknare, och som påtalar riskerna med artificiell intelligens, och uppmanar till ett uppehåll på sex månader i forskningen kring avancerade AI-system. Bland undertecknarna finns forskare och stora namn inom tech industrin, däribland Elon Musk, Olle Häggström, matematikprofessor vid Chalmers och forskare vid Institutet för framtidsstudier och Max Tegmark, svensk-amerikansk fysiker och kosmolog.

Bakgrunden är den kapplöpning som nu sker mellan de stora techbolagensom Google, Microsoft och OpenAI för att positionera sig på den nya marknaden. Utvecklingen går helt enkelt snabbare än risktänkandet.

Det finns en uppenbar risk att AI ökar diskrimineringen i samhället. AI utgår ifrån den data som vi matar in i systemet, som till stor del utgörs av hur majoriteten i samhället använder olika produkter och tjänster på internet. Data som beskriver behoven hos personer med funktionsnedsättning saknas ofta eftersom uppgifterna är så ovanliga att de riskerar att sorteras bort. Funktionsrätt Sverige gick redan förra onsdagen ut med en debattartikel i altinget för att understryka vikten av att personer med funktionsnedsättning inkluderas i den utveckling som nu sker.

”Om inte den mänskliga mångfalden finns med i den fortsatta utvecklingen av AI-systemen, är det stor risk att vi tappar kontrollen och att tekniken att bli exkluderande”, avslutar Nicklas Mårtensson. ”Genom att ställa oss bakom EDF:s resolution för en tydlig EU-lagstiftning på området vill vi driva på för att AI ska bidra till ett hållbart samhälle där ingen lämnas utanför.”

Vi kommer att översända resolutionen i sin helhet till civilminister Erik Slottner, som ansvarar för förhandlingarna om EU:s kommande AI-förordning i ministerrådet under det svenska ordförandeskapet, med förhoppning att få dialog om inkluderande AI.

Läs EDF:s resolution om artificiell intelligens för inkludering av personer med funktionsnedsättning

Läs resolutionen på engelska på EDF:s hemsida

Pressmeddelandet hos ViaTT