Press: Ny undersökning: Personer med funktionsnedsättning mer utsatta för sexuellt våld

Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. 2 av 5 har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Detta framkommer i rapporten “Vill du ligga med mig då?” som tagits fram i ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU som lanseras idag. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan för dessa personer.

”Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång

Bild på Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt  Sverige.

personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i praktiken. När nu även vår kartläggning bekräftar denna utsatthet och visar på kraftigt förhöjda siffror vill vi uppmana makthavare att lyfta in funktionsrättsperspektivet i arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Vi menar att det behövs åtgärder som särskilt syftar till att stärka möjligheten att utkräva dessa rättigheter,” säger Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige

Samtidigt som sexuellt våld är vanligare uppger många att deras sexualitet osynliggörs och att de sällan uppfattas som sexuella personer. 3 av 5 skattar sin sexuella hälsa som låg.

Kartläggningen, som aldrig tidigare har gjorts, är en del av ett flerårigt Arvsfondsprojekt mellan RFSU och Funktionsrätt Sverige under namnet Min sexualitet — min rätt. Målet är att projektet ska bidra till en förbättrad sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättningar.

”Vi är stolta över att ha medverkat till den här unika kartläggningen. Alla har rätt till sin kropp och sexualitet, men så är inte fallet idag. Vår kartläggning visar att människor begränsas av samhällets syn på personer med funktionsnedsättningar. Det kommer till uttryck i allt från ökad utsatthet för våld till dejting och bemötande i vården. Lust, njutning och ömsesidighet ska
inte begränsas av en funktionsnedsättning. Det här är en viktig rättighetsfråga för RFSU!”, säger Emma Güntner projektledare för RFSU.

Resultat från kartläggningen i korthet:
Enkätundersökningarna som ligger till grund för rapporten är gjord av Ipsos, är båda genomförda under våren 2021. Sammanlagt svarade över 2100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Projektet har även samlat in berättelser från personer som berättat om sina erfarenheter av sex och relationer.

• 56% har svarat att de upplever att funktionsnedsättningen påverkar ens sexualitet negativt medan 3% svarade att det upplever att den påverkar positivt.
• Sexuell frihet – drygt hälften har svarat att de levt som de vill. Nästan en femtedel angav att de inte alls kunnat leva sexuellt som de själva önskar.
• Drygt hälften har erfarenhet av sexuella trakasserier och andra sexuella övergrepp/ofredande så som att bli rörd, eller rört någon annans kropp på ett sexuellt sätt mot ens vilja. Två av fem
har upplevt sexuellt övergrepp genom psykisk påtryckning, till exempel att ställa upp på sex för att inte göra någon besviken. En tredjedel har upplevt någon form av sexuell förnedring. En
femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Överlag är andelarna mycket högre än i Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuell hälsa, kallad SRHR 2017.

Läs hela rapporten här.

För mer info:
Annica Nilsson, presskontakt Funktionsrätt Sverige
Mobil: 076-697 80 55
Mejl: annica.nilsson@funktionsratt.se

Matilda, pressansvarig RFSU
Mobil: 076-160 33 07
Mejl: matilda.strom@rfsu.se

Länk till pressmeddelandet på RFSU:s webbplats.