Press: Otillräcklig lagändring för att säkra personlig assistans

Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag att förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning, enligt LSS.
”Vi har dock ett viktigt tillägg”, säger Elisabeth Wallenius i ett pressmeddelande idag. ”För att förändringen ska få någon effekt krävs att lagtexten förtydligas så att hela insatsen utgör grund för assistansersättning.”

Sedan våren 2016 har allt fler personer som behöver assistans inte kommit upp i 20 timmars grundläggande behov (behov av stöd med exempelvis måltider, hygien och av- och påklädning), vilket krävs för att få assistans­ersättning. Skälet är att Försäkringskassan under senare år tolkat flera domar som prejudicerande. En av domarna, från 2009 (RÅ 2009 ref 57) har fått särskilt allvarliga konsekvenser. Försäkringskassan räknar numera bara vissa moment av insatserna som grundläggande behov. Ett exempel skulle kunna vara att man behöver hjälp att skära sin mat, men inte med att föra skeden till munnen. Då är det endast den tid det tar att skära maten som räknas. Behovet blir upphackat i små moment, vilket inte speglar hur vardagen ser ut.

Effekten blir att de grundläggande behoven för många inte längre når upp till de 20 timmar i veckan som krävs.

”Funktionsrätt Sverige menar att den här tolkningen strider mot LSS-lagens intentioner”, säger Elisabeth Wallenius. ”Att andning inte betraktas som grundläggande behov visar hur långt den hårdare rättstillämpningen gått.”

Med regeringens förslag finns en stor risk att Försäkringskassans tillämpning blir densamma.

”Lagtexten måste därför ovillkorligen förtydligas så att hela insatsen för att tillgodose ett grundläggande behov, ska räknas med i bedömningen av tidsåtgången för insatsen”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Vårt remissvar på promemorian behov av hjälp med andning och sondmatning

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk