Press: Tillgängliga skyddsrum ska finnas för alla

SVT uppmärksammar idag att det saknas ”anpassade” skyddsrum för personer med funktionsnedsättning. Vi kommenterar inslaget och vill poängtera att det inte handlar om ”anpassning”. ”Det handlar om att vi ska bygga rätt från början och skapa tillgängliga miljöer som alla har nytta av”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare. ”Det är givetvis helt oacceptabelt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB saknar kunskap om vilka skyddsrum som är tillgängliga.”

Det är välkommet att SVT idag uppmärksammar avsaknaden av ”anpassade” skyddsrum för personer med funktionsnedsättning. Men okunskapen hos MSB om situationen och de bristande rutinerna som framkommer i reportaget är skrämmande.

Genom att anta FN:s funktionsrättskonventionen har Sverige åtagit sig att systematiskt inventera och åtgärda befintliga brister i tillgänglighet. Men ingen tar på sig ansvaret för det systematiska arbetet.

”Tvärtom ser vi en glidning mot att återigen prata om ”anpassning” vid behov snarare än att säkerställa generell tillgänglighet som ska finnas på plats från början”, fortsätter Nicklas Mårtensson.

Redan 2011 fick Sverige flera skarpa rekommendationer från FN, och specifikt en som rörde krav på tillgänglighet i nödsituationer i enlighet med artikel 11 i konventionen. Men när Sverige svarade på frågor till FN hösten 2019, så medges att inget har gjorts, och det finns inget som säger något om planer att åtgärda detta.

”Vi uppmanar nu regeringen att skyndsamt ge ett uppdrag till MSB, Boverket och andra relevanta myndigheter att se över frågan om tillgänglighet i nödsituationer och systematiskt ta fram en plan för att åtgärda kritiken från FN och civilsamhället, avslutar Nicklas Mårtensson. ”Sverige måste ta ansvar för att skydda alla människor i händelse av kris.”

Pressmeddelandet på Newsmachine