Press: Vi vill se politiskt initiativ för en tandhälsa som ryms inom hälso- och sjukvården

Rätten till tandvård måste förbättras så att alla har råd att gå till tandläkaren. Utredningen ”När behovet får styra” som nu är på remiss har haft som utgångspunkt att hela tandvårdssystemet ska utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa – en ytterst angelägen fråga för hela funktionsrättsrörelsen. Men nödvändigt förslag som innebär att tandvården ska bekostas med offentliga medel på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård saknas.

”Skillnaderna mellan tandvårdens och den ordinarie vårdens högkostnadssystem är alltför stora. Våra medlemmar som ofta har låg lön, aktivitets- eller sjukersättning alternativt

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

försörjningsstöd eller låg pension har inte råd att gå till tandläkaren eller måste låna pengar för att sköta tänderna. Det är helt oacceptabelt och kan inte tillåtas få fortsätta”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige menar att tandvården ska bekostas med offentliga medel på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård. Samma regelsystem bör gälla. Utredningen har kostnadsberäknat en sådan reform till 6,5 miljarder kronor, men missat att göra samhällsekonomiska beräkningar för att kunna avgöra om en sådan tandvårdsreform skulle kunna sänka de offentliga utgifterna.

”Vi vill att det tas ett politiskt initiativ för att utreda de reella kostnaderna inklusive möjliga besparingar om tandvården på allvar inordnas i hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Vi är övertygade om att det kommer leda till minskade kostnader inom sjukvården eftersom vissa sjukdomar kan ha sitt ursprung i munhålan. Även fler besök hos tandläkaren i förebyggande syfte skulle minska framtida kostnader orsakade av rotfyllningar, utdragning av tänder och implantat. För att inte tala om det enskilda lidandet som följer av trasiga tänder”, avslutar Elisabeth Wallenius.

En sådan utredning skulle göra det politiskt lättare att genomföra en förändring som innebär att tandvården ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd, en förändring som vi är övertygade om att flertalet politiska partier är för.

Det här har vi lyft i vårt remissvar över betänkandet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8). Vi har också lyft frågan i debattartikeln ”Ingen ska behöva ta lån för läkarbesök” publicerad i Aftonbladet den 8 augusti 2021.

Länk till vårt remissvar.

Länk till debattartikeln ”Ingen ska behöva ta lån för läkarbesök”.

Ta del av pressmeddelandet i Newsmachines pressrum.

Presskontakt

Annica Nilsson, Vik. presskontakt annica.nilsson@funktionsratt.se, 08-546 404 24, 076-697 80 55

Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, nicklas.martensson@funktionsratt.se, 08-546 404