Pressmeddelande: Regeringen måste lyssna till Socialstyrelsens varning

Barn med funktionsnedsättning med behov av personlig assistans är överrepresenterade bland de som drabbas av två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Detta visar den rapport från Socialstyrelsens som presenterades igår.”Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen tar detta på allvar och gör nödvändiga lagändringar som innebär att barn och familjer i fortsättningen får sina rättigheter tillgodosedda.”

Socialstyrelsens utredning rör konsekvenserna för personer med assistansersättning av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Den ena domen (HFD 2015 Ref 46 ) rör det så kallade femte grundläggande behovet, det vill säga ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Den andra domen (HFD 2012 ref 41) handlar om definitionen av egenvård, exempelvis sondmatning eller andningshjälp. Försäkringskassans tolkning av domen har inneburit att egenvård aldrig kan anses vara ett grundläggande behov, och därför inte kan ligga till grund för behov av personlig assistans.

”Behoven av stöd finns kvar, säger Mikael Klein. ”De som får andra insatser än personlig assistans får genom kommunen sämre stöd, både vad gäller kvalitet och antal timmar. Insatserna har inte samma syfte som personlig assistans och främjar därför inte barns rätt till självständighet och delaktighet.”

En fungerande personlig assistans är den kvalitativt bästa insatsen för att möta dessa behov. Det är också den samhälls­ekonomiskt mest effektiva insatsen. Funktionsrätt Sverige menar att regeringen nu måste ta till sig den insikten och göra en tydlig politisk kursändring som på allvar syftar till att återställa LSS intentioner.

Pressmeddelandet på MyNewsDesk