Pressmeddelande: ”Vi måste backa bandet och återupprätta LSS”

”Vi måste backa bandet och genomföra en snabb lagändring för att återupprätta intentionerna med LSS”, sade Anders W Jonsson, förste vice ordförande  för Centerpartiet vid gårdagens utfrågning av Eva Hamilton. Varje dag under Almedalsveckan sker utfrågningar under rubriken Funktionshinderrörelsen pressar partierna.

Centerpartiet har framstått som otydligt i sin politik kring LSS och funktionshindersfrågor. Hur kommer det sig, frågade Eva Hamilton.

”Ja, alla partier får inte lika stort utrymme. Vi är dock mycket kritiska till det som sker. Man kan inte skylla nedskärningarna inom personlig assistans på Försäkringskassan eller på domstolarna. Tycker vi politiker att domstolarna tar fel beslut, är det bara att ändra lagen. Det borde man gjort för länge sedan”

Anders W Jonsson är barnläkare och hänvisar flera gånger under samtalet till sina erfarenheter som lagt grunden för ett starkt personligt engagemang i frågan.

”För mig är det oerhört viktigt att LSS lagen ändras så att de ursprungliga intentionerna uppfylls.”

Eva Hamilton undrar hur en centerpartistisk finansminister skulle reagerat på kostnadsutvecklingen för personlig assistans.

”Självklart hade den ministern också reagerat, men då är det andra departements roll att nyansera. Under alliansens regeringstid var det Göran Hägglund, dåvarande chef för socialdepartementet som satte stopp från påtryckningarna från finansen.”

Anders W Jonsson menar att fuskdebatten kring LSS inneburit att fel personer straffas för fusket.

”De som blivit av med assistansen eller fått avslag har ju inte fuskat. De har fått avslag på grund av tuffare bedömningar. När det gäller kostnadsutvecklingen tror jag att den nuvarande situationen, där anhöriga sjukskrivs eller får sluta arbeta på grund av utebliven assistans, blir dyrare på sikt.”

Centerpartiet förordar ett statligt huvudmannaskap av skälet att det delade huvudmannaskapet bara innebär ett merarbete och ett ”kattrakande mellan kommun och stat”.

Däremot vill han inte se en förändring av tvåårsprövningarna.

”Det är viktigt med omprövning, men jag anser samtidigt att man måste göra en bedömning utifrån den individuella situationen.”

En annan viktig fråga som diskuterades var rätten till bostad. Vissa kommuner betalar hellre vite än ser till att erbjuda tillgängliga bostäder.

”Jag tror att höjda viten är det enda sättet att få kommunerna att följa lagen här.”

I eventuell regeringsställning vill Anders W Jonsson driva rätten till sysselsättning och han vill se att även personkrets* 3 får rätt till sysselsättning, något som personkrets 1 och 2 redan är.

”Vi tror på sociala företag och tycker att Samhall gör ett bra jobb. Vi tror också att småföretagen kan spela en viktig roll i att tillgängliggöra arbetsmarknaden för personen m funktionsnedsättning. Men då måste det till tryggare sätt för företagen att få kompensation.”

 

*Vad innebär personkretsarna?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar.

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Källa:1177/Vårdguiden