Regeringen vill reformera SiS: ”Glädjande att regeringen lyssnat på oss”

Funktionsrätt Sverige välkomnar att regeringen nu tillsätter en utredning för att reformera verksamheten inom SiS. Utredaren får bland annat i uppdrag att föreslå åtgärder som säkerställer att det inte förekommer våld, eller att tvångsåtgärder vidtas utan stöd i lag.

– Det är glädjande att regeringen äntligen har lyssnat på oss. Vi har påtalat de här bristerna inom SiS under flera år, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Senast i januari skickade Funktionsrätt Sverige och Autism Sverige en skrivelse till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om de allvarliga kränkningar och övergrepp som barn med funktionsnedsättning utsätts för i SiS verksamheter och som senast påvisades vid en av Justitieombudsmannens inspektioner.

Mycket av det som tas upp i skrivelsen är saker som utredningen nu ska titta på. Bland annat hur rättssäkerheten och det stora behovet av en kompetenshöjning hos personalen kan säkerställas. Dessutom ska utredningen bland annat titta på hur samverkan med hälso-och sjukvården kan förbättras och hur en fungerande klagomålsfunktion kan utformas.

– Nu räknar vi med att vi och andra funktionsrättsorganisationer blir involverade i utredningen så snart som möjligt, så att barnens behov blir synliggjorda redan från början och vi på så sätt kan skapa en ny och trygg verksamhet, säger Nicklas Mårtensson.

Utredningen ska vara klar den 25 april 2025.