Varmt välkommen till ett digitalt frukostwebbinarium för ideella organisationer om möjligheter och risker med att använda Artificiell Intelligens, AI, i vårt påverkansarbete. Syftet är att dela erfarenheter och idéer som bygger på behov i våra egna organisationer.

Plats: Teams

Tid: 2 februari klockan 9 -10

Målgrupp: Aktivister i ideella organisationer som verkar för likabehandling och mänskliga rättigheter med intresse för AI.

Nyheter och debatt om Artificiell Intelligens, AI, har spridits i medier under 2023. Flera av oss som arbetar i ideella organisationer har försökt bidra till samtalet, men många av oss saknar resurser för att förstå möjligheter och risker, för att utveckla egna arbetssätt och verktyg för vårt påverkansarbete. Frukostwebbinariet AI för aktivister riktar sig till dig som aktiv i en ideell organisation som verkar för likabehandling och mänskliga rättigheter.

Program (med tidsmarkeringar):

0:02 Introduktion – Tor Gustafsson, Funktionsrätt Sverige
4:12 Erfarenheter från Funktionsrätt Sverige – Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
15:19 Erfarenheter från Sveriges Konsumenter – Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter
27:23 Erfarenheter från Antidiskrimineringsbyrån Väst – Maria Jacobson, Antidiskrimineringsbyrån Väst
42:06 Panelsamtal

Aktiviteten har stöd från projektet Disability Inclusive AI som drivs av European Disability Forum.