Den 12 mars arrangerade Funktionsrätt Sverige ett webbinarum direkt från FN i Genève, där den svenska regeringen frågades ut om genomförandet av Funktionsrättskonventionen.

Under webbinariet berättade vi om processen med FN:s granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen.  Vårt webbinarium genomfördes direkt efter att förhöret avslutats och vi fick kommentarer från några som är på plats direkt från Genève!

Se hela webbinariet i efterhand via spelaren nedan!