Webbinarier om Respekt för rättigheter.

I år bjuder vi in beslutsfattare för att diskutera utvalda rekommendationer från rapporten Respekt för rättigheter om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nästa webbinarium den 3 december 2021 Hur kan funktionsrätt komma in i samhällsstyrningen?

Där följer vi även upp vad som hänt med rekommendationer under 2021.

Anmäl dig via vårt kalendarium.

Uppföljningsrapport 3 december 2021

Tidigare webbinarier i serien

I mars 2020 startade vi en serie med webbinarier om rapporten ”Respekt för rättigheter?” Du hittar dem och många fler på vår Youtube-kanal.

Använd gärna filmerna för att diskutera tillsammans vad ni kan göra för att bidra till att stärka människors lika värde och rättigheter.

Läs rapporten och ta ställning för www.respektförrättigheter.se 

Inspelade webbinarier med politiker under 2021

Sjukförsäkringen är oförenlig med Funktionsrättskonventionen – är en ljusning på gång? 27 oktober

En delaktig rehabilitering och habilitering  15 september

Starkare skydd mot diskriminering med statsrådet Märta Stenevi 10 september

Inget fritt skolval för elever med funktionsnedsättning 14 april

Respekt för rättigheter – i hela landet? 20 april (under MR-dagarna)

Inspelade webbinarier 2020

Tema lag  26 mars 2020 se även  frågor och svar Tema lag

Tema utbildning 23 april

Tema arbete 28 maj

Tema självbestämmande 25 juni

Fördjupning om diskriminering – allmän kommentar 6 del 1 och del 2 från 2 juli

Tema hälsa 20 augusti

Fördjupning om aktiv involvering – allmän kommentar 7 del 1 och del 2 från 25 augusti

Tema tvångsvård 24 september

Fördjupning om tillgänglighet – allmän kommentar 2 –  del 1 och del 2 från 27 oktober

Tema tillgänglighet 29 oktober

Har Respekten för rättigheter ökat 2020? 3 december 2020