Vi medverkar vid startpartskonferens om FN:s funktionsrättskonvention i New York

Den här veckan, 13 – 15 juni pågår den årliga statspartskonferensen för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i New York. Ett övergripande tema för årets konferens är att nationell politik och strategier ska stärka funktionsrätt och möta utmaningarna att genomföra funktionsrättskonventionen. Det kommer också att handla om bland annat om jämlik tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning, digital tillgänglighet och att nå underrepresenterade grupper av personer med funktionsnedsättning.

Marina Carlsson ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse ingår i den svenska delegationen med deltagande på tjänstemannanivå från Socialdepartementet samt generaldirektör och tjänstemän från Myndigheten för delaktighet, MFD, som har uppdraget att samordna arbetet med olika seminarier som pågår på årets teman. Konferensen kommer att genomföras på FN:s högkvarter i New York, men flera delar kan även följas digitalt via UN Web TV.

När det gäller nationella strategier kommer vi att betona vikten av att man arbetar inkluderande med funktionsrättsorganisationer för ett systematiskt arbete baserat på rekommendationer från FN med konkreta, budgeterade och tidsbestämda aktiviteter som skapar förutsättningar för att funktionsrätt blir verklighet för människor med funktionsnedsättning i vardagen.

Mer information om statspartskonferensen (på engelska): https://social.desa.un.org/issues/disability/cosp/16th-session-of-the-conference-of-states-parties-to-the-crpd

MFD: Artikel på svenska från MFD https://www.mfd.se/nyhetsarkiv/diskussioner-om-rattigheter-i-fn/

Länkar till några seminarier med svenskt deltagande:
https://www.mfd.se/inspiration/evenemang/promoting-inclusion–16th-conference-on-disability-rights/