Vi välkomnar rättighetsperspektivet i utredning om barn och unga i samhällets vård

En persons är vänd mot en vit väggFunktionsrätt Sverige välkomnar inriktningen på förslagen i utredningen Barn och unga i samhällets vård, som lämnades över till regeringen på måndagen.

– Det är särskilt glädjande att utredningen lyfter rättighetsperspektivet och betonar vikten av att barn blir involverade och att deras röster får höras, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i en kommentar.

Funktionsrättsrörelsen har länge påtalat missförhållanden inom tvångsvården, främst inom SIS. Det handlar bland annat om bristande kompetens att bemöta barn och unga med funktionsnedsättning, trots att det länge varit känt att gruppen är överrepresenterad inom tvångsvården.

Nu har utredningen Barn och unga i samhällets vård lämnat över 130 förslag till regeringen som handlar om att förstärka det förebyggande insatserna.

I utredningen föreslås bland annat att kompetens- och utbildningsnivån ska höjas inom HVB och SIS. Inom SIS föreslås införande av en klagomålsinstans för att exempelvis kunna anmäla våld och sexuella övergrepp.

Utredaren har haft ett särskilt fokus på att barn och unga själva skulle komma till tals i arbetet och förslagen handlar också om barns och ungas delaktighet. I utredningen betonas också vikten av förstärkt rätt till hälso- och sjukvård, och en fungerande skolgång under tiden barnet är i samhällsvård.