Ett nationellt hälsoprogram för barn och unga blir verklighet

Barn och vuxna rör sig i en skolkorridorFunktionsrätt Sverige har under flera år drivit på för att skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga – nu ska det bli det verklighet! Regeringen meddelade på torsdagen att de har beslutat att ett nationellt hälsoprogram ska tas fram.

– Det här är en mycket glädjande nyhet för Funktionsrätt Sverige och alla andra som verkat för att barn, unga och deras familjer ska få rätt stöd så tidigt i livet som möjligt. Med ett nationellt hälsoprogram ökar chansen att fler barn och unga inte faller mellan stolarna och det kommer inte spela lika stor roll var du bor, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Det nationella hälsoprogrammet kommer att gälla alla barn och unga mellan 0 och 20 år, vilket betyder att barnet kommer att kunna följas genom hela skolgången. Elevhälsan har idag sällan förmåga att fånga upp barn som har behov av stöd och samordnade insatser från bland annat BUP.

Mer sammanhållen och jämlik hälsouppföljning

Syftet med ett nationellt hälsoprogram är att skapa en mer sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning över hela landet. Förslag om ett nationellt hälsoprogram för barn och unga lades först fram i ett delbetänkande 2021. Förra hösten presenterade Socialstyrelsen en förstudie och sedan dess har frågan beretts i regeringskansliet. Funktionsrätt Sverige har drivit på i frågan genom remissvar, skrivelser och uppvaktningar.

De myndigheter som nu har fått i uppdrag att förverkliga programmet är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Skolverket.

Länk till pressmeddelande från regeringen