Funktionsrätt Sverige stödjer förslag till strategi om våld mot barn

Funktionsrätt Sverige har nu lämnat remissvar på utredningen En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förbygga och bekämpa våld mot barn. Det är en gedigen utredning med många bra förslag som vi ställer oss bakom.

– Vi är särskilt glada att utredningen tydligt lyfter in barn- och funktionsrättsperspektivet, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

I utredningen presenteras genomgripande förslag om förebyggande insatser för att bekämpa våld mot barn.

–  Viktiga förslag i utredningen rör omedelbara insatser för att förebygga våld mot barn i samhällets vård, där vi uppmanar regeringen att agera skyndsamt utan vidare utredning för att stoppa det övervåld som många gånger drabbar särskilt flickor med funktionsnedsättning, säger Nicklas Mårtensson.

Det betonas också att barnets rättigheter måste tillgodoses i en brottmålsprocess . Här är utredaren också tydlig med behovet av stöd som hjälper barn med funktionsnedsättning. Positivt är också att utredningen betonar vikten av uppföljning, statistik och forskning.

Personer sitter vid ett bord och lyssnar på en talare som visar en powerpoint på en skärm
Funktionsrätt Sverige deltog på regeringens senaste patientråd, där förslaget om ett nationellt hälsoprogram för barn och unga presenterades.

Funktionsrätt Sverige välkomnar även regeringsförslag om nationellt hälsoprogram

Nyligen presenterade regeringen en annan glädjande nyhet när det gäller barn och unga. På regeringens patientråd med meddelade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att de just nu bereder ett nationellt hälsoprogram för barn och unga 0-20 år. Det här är ett förslag som välkomnas av Funktionsrätt Sverige.

Förslaget om ett nationellt hälsoprogram kommer från utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:34. Funktionsrätt Sverige skrev ett  remissvar där vi ställde oss bakom förslaget. Därefter har Socialstyrelsen genomfört en förstudie som lämnades till regeringen i slutet av 2022.

I februari skrev vi till Socialdepartementet med en uppmaning att skynda på processen för att hälsoprogrammet ska bli verklighet.