Checklista för tillgängliga möten på distans

Funktionsrätt Sverige har engagerat sig i tillgängliga digitala möten sedan valåret 2010. Vi kunde som aktiv beställare tillsammans med vår leverantör erbjuda direkttextade webbsändningar och innovativa lösningar för teckenspråkstolkning med valmöjligheter för användaren. Vi medverkade i en fokusgrupp som tog fram riktlinjer för tillgängliga möten på distans inom ITU.

2016 arrangerade vi ett seminarium på statspartskonferensen i FN:s högkvarter i New York. Seminariet handlade om rätten att delta i möten på distans och en checklista togs fram som översatts till svenska.

Webbinarium från US Access Board om tillgängliga plattformar (juli 2020)

Uppdaterad checklista för tillgängliga videomöten med länkar till plattformar (maj 2020)

Kort om tillgänglighetsfunktioner i zoom (maj 2020)

Checklista tillgängliga möten på distans (2016)