Checklista för tillgängliga möten på distans

Funktionsrätt Sverige har engagerat sig i tillgängliga digitala möten sedan valåret 2010. Vi kunde som aktiv beställare tillsammans med vår leverantör erbjuda direkttextade webbsändningar och innovativa lösningar för teckenspråkstolkning med valmöjligheter för användaren. Vi medverkade i en fokusgrupp som tog fram riktlinjer för tillgängliga möten på distans inom ITU.

2016 arrangerade vi ett seminarium på statspartskonferensen i FN:s högkvarter i New York. Seminariet handlade om rätten att delta i möten på distans och en checklista togs fram som översatts till svenska.

Uppdaterad checklista för tillgängliga videomöten med länkar till plattformar (maj 2020)

Kort om tillgänglighetsfunktioner i zoom (maj 2020)

Checklista tillgängliga möten på distans (2016)